Trivsel

In och utfart

Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn. Eventuella besökare måste parkera på gästparkeringen utanför campingen.

Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor.

nattro

Tystnad skall råda mellan kl 23.00-07.00.

Under denna tid är även all motortrafik på campingområdet förbjuden.

brandposter

Finns vid servicehusen samt vid reception.

förbandslåda och hjärtstartare

Finns i receptionen.

ordningsregler

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Campingpersonal äger rätten till att
avvisa gäster som inte följer dessa fastställda regler.

hundar

Hundar är tillåtna men hålls kopplade inom campingområdet och rastas utanför.

grillning

Grillning med ved är tillåten vid anordnade grillplatser.

Grillning med gas/kolgrill vid campingtomterna är tillåten om grillarna står på ben eller dylikt.

Engångsgrillar är inte tillåtna.

Var observant om det råder eldningsförbud.

sophantering

För hushållssopor finns containrar på campingområdet samt i stugbyn.

Rulla till toppen